Mnoho investorů do drahých kovů si pokládá otázku: „Jaké množství daného kovu na světě je, a kolik se jej vytěžilo?" Bohužel, přesně se to určit nedá a existuje spousta odhadů a také různých teorií o množství kovů na celém světě. Otázky si hlavně pokládáme u zlata a stříbra. Údaje o množství zlata se různí, některé informace uvádějí cca 155 000 tun, jiné zase cca 175 000 – 180 000 tun. Rovněž se udává, že historicky bylo celkově vytěženo cca 5 miliard uncí zlata a cca 48 miliard uncí stříbra (cca 1,5 milionů tun). Je třeba také vzít v úvahu, že obchodovatelného stříbra je cca 10krát méně než zlata, tedy cca 3,2 miliard uncí obchodovatelného zlata vs. 0,3 miliard uncí obchodovatelného stříbra.

Vedle určitých oficiálních údajů je možné se setkat také s informacemi, které patří spíše do oblasti konspiračních teorií. Uvádí se mimo jiné, že je na světě tajně ukryto 1 – 2 milióny tun zlata. Zlato ukryté v hawaiské bance, ukrytý poklad Yamashity, velký nacistický poklad atd. Co je ale pravda a co ne? Je možné, aby na světě bylo až 2 mil. tun zlata?

Pojďme se podívat na několik faktů a pokusit se najít určité realističtější hodnoty o množství zlata a stříbra.

Na následujících grafech je vidět vývoj produkce zlata a stříbra v období od roku 1493 do roku 2016.

Z grafů je patrné, že většina světové produkce zlata a stříbra byla vytěžena v letech 1900-2016. Podle nejlepších zdrojů z oblasti těžby, které pocházejí z USBM (United States Bureau of Mines) a z USGS (United States Geological Survey), bylo od roku 1493 vyprodukováno cca 173 000 tun zlata (cca 5,5 miliard Oz) a cca 48,527 miliard Oz stříbra, což je cca 1,509 milionů tun.

Nejvíce bylo vyprodukováno v období od roku 1900 do roku 2016. U zlata to bylo cca 91 % z celkové produkce od roku 1493, u stříbra cca 81 %. Je tedy patrné, že poměr stříbra vůči zlatu je cca 9 ku 1, tedy přibližně stejný jako poměr stříbra a zlata v zemi.

Z grafů je také patrné, že v letech 1493-1600 bylo produkováno více stříbra než zlata. Bylo to způsobeno velkými objevy nových stříbrných ložisek v Jižní Americe. Bylo vyprodukováno 747 milionů uncí stříbra (cca 23 234 tun), zlata 23 mil. uncí (cca 714 tun), stříbra tedy bylo cca 32krát více než zlata.

V období od roku 1600-1700 došlo opět k růstu poměru mezi stříbrem a zlatem. Celkově bylo vyprodukováno 1 272 milionů uncí stříbra (cca 39 563 tun), naproti tomu zlata bylo 29 mil. uncí (cca 897 tun), stříbra tedy bylo cca 44krát více. Tento nárůst v tomto století byl způsoben obrovským nárůstem produkce mexického stříbra.

Vedle těchto údajů o reálné hodnotě získaného zlata a stříbra na celé zemi a za celou dobu trvání lidstva mohou vyvstat otázky, že zde nejsou např. zahrnuty údaje o produkci zlata ze starověku apod. Je to sice pravda, jelikož zjistit přesné údaje o těžbě je nemožné, ale na druhou stranu daná produkce v té době nebyla nijak velká. Starodávné národy používaly jednoduché těžební techniky, které velké množství neposkytly. Nicméně archeologické a historické prameny uvádějí, že egyptští pracovníci v oblasti kovů již v roce 4 000 před Kristem vyvinuli pozoruhodné sofistikované metody těžby.

V období cca 1 000 před Kristem byli Egypťané pravděpodobně největšími spotřebiteli a producenti zlata na východni polokouli. Odhaduje se, že během tohoto období Egypt spotřeboval 4/5 výroby zlata v celém starověkém světě.

Objem produkce zlata ve starověkém Egyptě až do roku 1 500 před Kristem se odhaduje na 635 tun (cca 20 mil. uncí), což byla ale produkce za období 2 500 let. Podle průzkumu GFMS (Gold Field Mineral Services – výzkumná a poradenská společnost pro trhy s drahými kovy) z roku 2017, činila světová produkce zlata v roce 2016 cca 3 222 tun. Celkové množství zlata vyprodukovaného v roce 2016 bylo 5krát větší než za celých 2 500 let v Egyptě, s přihlédnutím k tomu, že byl Egypt největším producentem a spotřebitelem zlata ve starověku.

Rovněž produkce jiných národů jako byla Římská říše, starověké indické říše, říše Asie atd. nebyla nijak velká. Je tedy poměrně nereálné, aby celková produkce zlata byla větší než 200 000 tun nebo podle jiných teorií 1 – 2 milióny tun. Reálné hodnoty jsou kolem 180 000 tun. Nicméně bohužel jsou to jen stále odhady, je nemožné přesně zjistit celkovou hodnotu.

Zdroj

Nepřehlédněte
Další články
19/9/2023
Zlato v zorném poli centrálních bank
Ti, kdo pravidelně sledují dění kolem zlata, určitě zaznamenali trvalý zájem centrálních bank o tento drahý kov. Čínská centrální banka oznámila, že i tento měsíc nakoupila zlato. V srpnu zvýšila své…
Celý článek
19/7/2023
Zlatý poklad republiky už váží skoro 20 tun
Rekordním nákupem přes 2,5 tuny zlata se v červnu mohla pochlubit Česká národní banka (ČNB), pokud by chtěla o své zlaté strategii hovořit. Tu však obestírá mlčením a pouze suchá statistická data…
Celý článek
26/6/2023
Zlato zůstává nejlepším bezpečným přístavem
Podle tržního stratéga ze společnosti Crescat Capital Taviho Costy se volatilita na trzích zvýšila, protože Federální rezervní systém si zachovává jestřábí postoj a dál tlačí ekonomiku do recese.…
Celý článek
Spočítejte si zhodnocení drahých kovů při pravidelném investování!
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.