zlato jako nositel hodnoty
Fyzické stříbro představuje
jedinečnou investiční příležitost!

Stříbro je ve stínu zlata dlouhodobě nedoceněné, představuje přitom jedinečnou investiční příležitost. Jeho zásoby se vyčerpávají a potenciál roste

Jediný drahý kov s antibakteriálními účinky se pyšní nejvyšší vodivostí ze všech drahých kovů a jeho poptávka značně převyšuje těžbu. Zhruba 85 procent celosvětové spotřeby připadá na průmysl, pouze 15 procent zbývá na investiční poptávku.

Podobá se zlatu, jen na něm můžete víc vydělat. Stříbro, které se tak trochu krčí ve stínu svého „zlatého bratra“, má přitom významně větší potenciál. Proč? Oba drahé kovy jsou považovány za dlouhodobé uchovatele hodnoty a ochránce proti inflaci. Asi největším rozdílem mezi nimi je využití v průmyslu. Stříbro je totiž druhou nejpoužívanější komoditou v průmyslu vůbec. Má více než 10 tisíc rozličných uplatnění, mimo jiné při výrobě automobilů, léků, elektroniky, baterií nebo CD nosičů, také ve fotografii, fotovoltaickém průmyslu apod. Zhruba 85 procent celosvětové spotřeby stříbra připadá právě na průmysl. Na investiční poptávku tak zbývá pouhých 15 procent celosvětové produkce.

Spása zdravotnictví

Díky svému baktericidnímu působení je stříbro mimořádně důležité v medicíně. Už staří Egypťané uchovávali pitnou vodu v postříbřených nádobách.

Nejvyšší vodivost

Stříbro se vyznačuje nejvyšší elektrickou a termickou vodivostí ze všech kovů. Najdete ho v každém autě, mobilním telefonu, televizoru, v každém vypínači. Stříbro neoxiduje a v průmyslu je nenahraditelné.

Rostoucí poptávka

Poptávku po stříbře navyšuje spotřeba v průmyslu, kde se spotřebuje 85% celosvětové produkce stříbra. V posledních letech rovněž razantně stoupá investiční poptávka, na kterou zbývá pouhých 15% světové produkce.

Nedostatek stříbra

Celosvětová spotřeba stříbra převyšuje jeho produkci, a to především v posledních 25 letech. Strategické zásoby držené vládami po celém světě se blíží k nule, přičemž většina států o ně již zcela přišla.

Fotovoltaický průmysl

V posledních letech jsme svědky ohromného rozvoje fotovoltaického průmyslu. Honba za energií z obnovitelných zdrojů vede k enormní spotřebě stříbra ve fotovoltaických článcích. Jen Čína navyšuje každoročně produkci elektřiny z fotovoltaických elektráren o téměř 100 procent.

Nekryté peníze a inflace

Od poslední celosvětové krize, v roce 2008, se zarážející posedlostí bojují západní země s hrozící recesí tištěním nekrytých peněz ve snaze oživit skomírající ekonomiky. Je třeba si uvědomit, že nemůžeme libovolně navyšovat množství peněz v ekonomice a doufat, že nás nedostihne růst cen. Se vzrůstajícím objemem natištěných peněz stoupá riziko nárůstu inflace.

Investiční zlato
Hlavní důvody proč investovat do stříbra
  • má nezastupitelnou roli v mnoha průmyslových odvětvích
  • díky průmyslu se těší vysoké poptávce, známá naleziště ubývají, těžba je nákladnější
  • je momentálně podhodnocené, pokud jeho cena tedy v budoucnu pravděpodobně poroste
  • dostupného vytěženého stříbra je v současné době 5krát méně než zlata
  • v horizontu přibližně 10 až 15 let můžeme čekat opravdu razantní nárůst ceny
  • dvakrát v historii lidstva bylo stejně drahé jako zlato, nebo dokonce dražší
  • řada analytiků označuje investici do stříbra za nejlepší investici této dekády
  • v kombinaci se zlatem je vyváženým investičním nástrojem
Privatbank AG Bellerive, Švýcarsko
Ferdinand Lips

„Zkušenost nás vrací o pět nebo šest tisíc let nazpět. Není náhoda, že zlato a stříbro byly zmíněny v Bibli jako kovová měna. Označení přišlo samo od sebe, skrze zkušenost. Vládcové lidem nedali žádné ponaučení, v němž by jim vysvětlili, co jsou a nejsou peníze. Zlato a stříbro se stalo penězi, protože je nejsnáze zpeněžitelným majetkem, a ještě k tomu i vzácným.“

Burzovní ceny kovů za trojskou unci
Aktualizováno 19.9.2020 - 18:02
Cenný kov
Cena v CZK
Cena v EUR
Cena v USD
Cena v RUB
Zlato
44 005,39
1 646,6
1 948,43
146 792,26
Stříbro
605,27
22,65
26,8
2 019,04
Platina
21 055,93
787,87
932,3
70 237,95
Palladium
54 027,79
2 021,62
2 392,2
180 224,81
Zlato
Cena v CZK
44 005,39
Cena v EUR
1 646,6
Cena v USD
1 948,43
Cena v RUB
146 792,26
Stříbro
Cena v CZK
605,27
Cena v EUR
22,65
Cena v USD
26,8
Cena v RUB
2 019,04
Platina
Cena v CZK
21 055,93
Cena v EUR
787,87
Cena v USD
932,3
Cena v RUB
70 237,95
Palladium
Cena v CZK
54 027,79
Cena v EUR
2 021,62
Cena v USD
2 392,2
Cena v RUB
180 224,81
Spočítejte si zhodnocení drahých kovů při pravidelném investování!